Ludzie z orzeczoną niepełnosprawnością często muszą borykać się z nietypowymi problemami życia codziennego. To co dla osób poruszających się w sposób normalny, w pełni zdrowych i sprawnych wykonywane jest często automatycznie, bezproblemowo, i niemal niezauważalnie dla osób niepełnosprawnych może stanowić nie lata wyzwanie.

Osoby niepełnosprawne muszą w pierwszej kolejności pokonać problemy związane z przemieszczaniem się:

  • Pokonać schody bez windy
  • Progi o wysokości większej niż 3-5cm
  • Wąskie korytarze
  • Wąskie przejścia
  • Pochylnie i zjazdy o dużym kącie nachylenia
  • Wejścia do pojazdów
  • Wejścia do pojazdów komunikacji miejskiej
  • Pokonanie krawężników

Okazuje się, że mimo postępującego dostosowania przestrzeni publicznej, oraz budownictwa dla niepełnosprawnych wciąż zdarza się, że nowopowstające obiekty nijak mają się do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do najczęstszych uchybień na polu projektowym są właśnie wysokości progów, krawężników oraz szerokość przejść, drzwi czy wejść niedostosowane dla potrzeb niepełnosprawnych.

 

na-wozku

Witaj, Gość!
Niedziela, 05.09.2021